ADF International

banner-news02

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat favorabil asupra inițiativei cetățenești de protejare a familiei ca uniune dintre un bărbat și o femeie

Miercuri, 20 iulie 2016 – Curtea Constituțională a României a hotărât, cu unanimitate de voturi, că inițiativa cetățenească de a proteja căsătoria ca uniune dintre un bărbat și o femeie este constituțională. Inițiativa a fost însoțită de aproximativ trei milioane de semnături, cea mai mare susținere din istoria României pentru o asemenea inițiativă.

Următorul citat poate fi atribuit Avocatei ADF International, Adina Portaru, referitor la decizia Curții Constituționale a României:

“Societatea trebuie să protejeze și să consolideze căsătoria și nu să o submineze. Acesta a fost scopul inițiativei cetățenești de revizuire a Constituției. Curtea Constituțională a României a decis, pe drept temei, să întărească libertatea cetățenilor români de a proteja această măsură socială. Este o victorie pentru căsătorie, pentru familie și pentru democrație în întregul său. Decizia reflectă standardele internaționale și europene de drepturile omului care evidențiază că familia și căsătoria constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a Statului. Uniunea dintre un bărbat și o femeie este universală, unică și depășește barierele timpului. Ea exprimă realitatea că femeile și bărbații aduc lucruri distincte și de neînlocuit în viața de familie. Inițiativa cetățenească a înțeles si a exprimat acest lucru, punând în centrul său binele societății, familiilor și copiilor. De aceea, salutăm decizia Curții Constituționale care a afirmat legitimitatea inițiativei cetățenești.”

ADF International a intervenit printr-un memoriu (amicus curiae) scris Curții Constituționale a României, prezentând argumente de drept internațional și european. Pe baza acestora, ADF International a recomandat cu fermitate Curții Constituționale a României să se pronunțe în favoarea inițiativei cetățenești.

Ghid de pronunție: Adina Portaru (Uh-DY’-nuh Por-TAH’-roo)

Organizația juridică ADF International apără dreptul oamenilor de a-și exprima și manifesta liber credința religioasă. ADF International are statut consultativ la Organizația Națiunilor Unite, acreditare la Parlamentul European, la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. ADF International a intervenit și a consiliat în mai mult de 50 de cazuri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

You Can Make an Impact

Visit our campaign page to find out what you can do.

arrow-circle-up Top

Faith-based legal advocacy organization that protects fundamental freedoms and promotes the inherent dignity of all people.