ADF International

shutterstock_449308669-Tribunal-PL-web

„Niepełnosprawność nie powinna stać się wyrokiem śmierci”

– W polsce toczy się debata nad dyskryminującym efektem obecnej ustawy aborcyjnej

– Obrońcy praw człowieka wyrażają obawy w związku z wysokim współczynikiem aborcji eugenicznych


WARSZAWA / BRUKSELA (12 kwietnia 2018 r) – Czy osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy inni, bez względu na ich wiek? W dniu 12 kwietnia 2018 r. ADF International wystąpiło z opinią przyjaciela sądu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczącej polskiego prawa aborcyjnego. Ta opinia argumentowała, że dopuszczając aborcję ze względu na możliwą niepełnosprawność nienarodzonego dziecka, Polska dyskryminuje osoby niepełnosprawne. W ten sposób, Polska narusza swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego i własnej konstytucji.

„Każde życie ludzkie jest cenne. Prawa człowieka chronią wszystkie istoty ludzkie, niezależnie od ich wieku i sprawności. Polskie prawo aborcyjne dyskryminuje osoby niepełnosprawne, umożliwiając lekarzom przerwanie życia dziecka, jeżeli to dziecko nie jest „normalne” według standardów, które niektórzy uważają za „zdrowe lub pożądane” – powiedziała Alice Neffe, radca prawny ADF International i autor opinii.

Każde życie ludzkie jest cenne.

„Prawo i przepisy prawne są potężnym narzędziem, nie tylko odzwierciedlającym, ale także kształtującym społeczeństwo, które one regulują. Jeśli prawodawstwo odzwierciedla społeczeństwo, obecnie polskie prawo dotyczące aborcji odzwierciedla społeczeństwo na drodze do wykorzenienia niepełnosprawności, nie przez humanitarny i etyczny rozwój medycyny, ale przez odebranie życia dzieciom w łonie matki. Niepełnosprawność nie powinna stać się wyrokiem śmierci” – dodała Alice Neffe.

Wniosek o rewizję obecnego ustawodawstwa wniosła grupa polskich posłów. Jednak nie są oni jedynymi, których martwi rosnąca praktyka aborcji dokonywanych na niepełnosprawnych dzieciach.

Zwiększona ilość aborcji dokonanych na niepełnosprawnych dzieciach

W 2002 r. przeprowadzono 159 aborcji zgodnie z polskim prawem. Do roku 2016 liczba ta wzrosła do 1 098 przypadków, co stanowi wzrost o ponad 600%. Z tych 1 098 aborcji wykonano 1 042, ponieważ dziecko było potencjalnie niepełnosprawne. Ten wzrost eugenicznych aborcji wywołał wrzask w polskim społeczeństwie, którego członkowie zaczęli prosić rząd o właściwą ochronę prawa do życia i prawa osób niepełnosprawnych do równego traktowania.

W wyniku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, podpisanej przez 830 000 obywateli, W Sejmie debatowany jest projekt ustawy, który ma na celu zaprzestanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Obecnie projekt ten oczekuje rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.

Ponad jedna trzecia aborcji wykonywanych w Polsce z powodu potencjalnej niepełnosprawności dziecka wynika z rozpoznania zespołu Downa. Jednym z autorów i zwolenników zmiany w ustawodawstwie jest Kaja Godek. Została ona obrończynią prawa do życia osób niepełnosprawnych po tym, jak lekarze wywierali na nią presję, aby dokonała aborcji po wykryciu, że jej syn będzie miał Zespół Downa.

„Kto ośmieli  się powiedzieć, że dziecko pani Godek ma mniejsze prawo do życia tylko dlatego, że ma Zespół Downa?”, spytała Neffe. „Nasze społeczeństwo powinno przeznaczyć odpowiednie zasoby, aby wspierać każdą matkę i jej nienarodzone dziecko. Powinniśmy współpracować, aby stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy rodzice czują się w stanie przyjąć swoje dzieci na świat.”

You Can Make an Impact

Visit our campaign page to find out what you can do.

arrow-circle-up Top

Faith-based legal advocacy organization that protects fundamental freedoms and promotes the inherent dignity of all people.